Styrelsen 2023

Ordförande 

Carita Johansson

Ringvägen 3, 686 33 Sunne

Tel.: 076 801 99 94

E-post: caritaisunne@gmail.com


Vice ordförande 

Tommy Bergström

Västmyr Hörn, 686 96 Östra Ämtervik

Tel.: 0565 303 53, 070 353 57 21 

E-post: tommy@imitt.nu   


Kassör

Margaretha Jansson
Norra Viken 20, 686 93 Sunne
Mobil 073-430 42 32:

E-post: margareta.y.jansson@gmail.com


Sekreterare

Marion Bergsjö

Tomta gård, Bråten 16, 686 95 Västra Ämtervik

Tel.: 073 816 86 95 

E-post: marion.bergsjo@emafyr.se     


Intendent 

Kjell Hellström

Haga 26, 686 94 Rottneros

Tel: 0565 600 20, 070 320 39 18 

E-post: atelje.hellstrom@gmail.com Ledamot  

Arne Olson

Kornvägen 10, 686 31 Sunne

Tel.: 072 231 23 76

E-post: arne.olson@live.se


Ledamot  

Maj-Lis Uller

Bäck 51

68692 Sunne

Tel.:  073 841 5600

E-post  ullergarden@telia.com

   

Suppleant

Sara Larsson 
Södra Viken 18

686 93 Sunne                                           
Tel: 070 796 04 80

E-post: sara.helvie@gmail.com


Valberedning

Jörn Okan  sammankallande

Inger Axelsson