Styrelsen 2024

Ordförande 

Carita Johansson

Ringvägen 3, 686 33 Sunne

E-post: caritaisunne@gmail.com


Vice ordförande 

Tommy Bergström

Västmyr Hörn, 686 96 Östra Ämtervik

E-post: tommy@imitt.nu   


Kassör

Margaretha Jansson
Norra Viken 20, 686 93 Sunn

E-post: margareta.y.jansson@gmail.com


Sekreterare

Marion Bergsjö

Tomta gård, Bråten 16, 686 95 Västra Ämtervik

E-post: marion.bergsjo@emafyr.se     


Intendent 

Kjell Hellström

Haga 26, 686 94 Rottneros

E-post: atelje.hellstrom@gmail.com Ledamot  

Arne Olson

Kornvägen 10, 686 31 Sunne

E-post: arne.olson@live.se


Ledamot  

Maj-Lis Uller

Bäck 51

68692 Sunne

E-post  ullergarden@telia.com

   

Suppleant

Sara Larsson 
Södra Viken 18

686 93 Sunne                                           

E-post: sara.helvie@gmail.com


Valberedning

Jörn Okan  sammankallande

Inger Axelsson