Föreningen bildades 1964 och har cirka 200 medlemmar.

 

Vi har en verksamhet med normalt två stora utställningar/år - våren och hösten -  med inbjudna konstnärer på  Konsthallen Sundsberg Gård.


Välkommen som medlem Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr och berättigar till deltagande i ett mycket attraktivt medlemslotteri, som dras i februari varje år. Samtidigt bidrar du till fler konstutställningar i Sunne.


Medlemmar får 5% på konstinköp på NFK´s vår och höstutställningar.

Sedan september samverkar NFK till fortsatt drift av Sundsbergs Gård tillsammans med Sundsbergs Gårds Vänner. NFK samordnar utställningar

och det populära cafét med hembakat bröd kan hållas öppet.

Betala in via vårt bankgiro:

350-2945


Har du frågor om ditt medlemskap, kontakta vår kassör: Olle Edgren

olle.edgren@hotmail.com       

 

Medlemslotteri 2019


Dragningen är gjord och vinnarna underrättas.


        GRATTIS! 

Dragningslistan finns på sidan Medlemsinformation.


Vinsterna väljs och hämtas lördagen den 25 april kl.14.00

 


Kommande utställning

 vernissage lördag

  4 april kl 12.00 


Fotografi och Raku

   Jockum Klenell

    Magnus Höög

Anneli Larsson

Rolf Johnson

Lina Larsson

          Ingemar Martinsson

Utställningen pågår 4 april - 26 april

och är en del av

Övre Frykens Påskrunda

10 - 11 - 12 april


Nedre Fryksdals Konstförening © 2009