Nedre Fryksdals Konstförening bildades 1964 och har cirka 200 medlemmar.

 

Vi har en verksamhet med normalt två stora utställningar/år - våren och hösten -  med inbjudna konstnärer på Konsthallen Sundsberg Gård.


Välkommen som medlem Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr och berättigar till deltagande i föreningens medlemslotteri, som dras i februari varje år. Samtidigt bidrar du till

fler konstutställningar i Sunne.


Medlemmar får 5% på konstinköp på
NFK´s vår och höstutställningar.

Sedan september bidrar NFK till fortsatt drift av Sundsbergs Gård tillsammans med Sundsbergs Gårds Vänner.
Stanna gärna och ta en fika i det populära cafét med hembakat bröd och våfflor.

Betala in via vårt bankgiro:

350-2945


Har du frågor om ditt medlemskap, kontakta vår kassör: Margareta Jansson

 margareta.y.jansson@gmail.com      

  NILS FORSMAN

27 mars - 25 april 2021

Sundsbergs Konsthall

Öppet ons - sön 11.00 - 16.00

Ekebyvägen 3 Sunne tel 073 595 23 35

GRATTIS!
Följande  har vunnit en fika i cafeet

under Nils Forsmans utställning.

Lars Ramström

Hans Thorstensson

Inger Bredenberg

Anna-Lena Fröse

Ulla Johansson

Bengt Haster

Sofia Stiernelöf

Anna Tomczyk

Louise Edgren

Ingvar Jansson

TACK FÖR ATT DU BETALT DIN MEDLEMSAVGIFT 2021


  Utställningen arrangeras med stöd av

  Våren 2022 visar NFK 

   Peter Nilsson från Öland 

 

Medlemslotteri 2020

Tack alla medlemmar för att ni ger ert stöd till konstverksamheten i Sunne. Som en extra bonus valde styrelsen i år att dra 20 vinnare i medlemslotteriet.


Vinnarna ser du under fliken  Medlemsinformation.


Vinsterna är nu utdelade. Du som inte kunde närvara kan hämta din vinst i Konsthallens café.


Dags att börja måla, teckna eller att göra en skulptur!


NFK inbjuder medlemmar och konstutövare i Sunne Kommun att ställa ut under NFK´s höstutställning i oktober 2021.


Mer information kommer så småningom här på hemsidan.