Föreningen bildades 1964 och har cirka 200 medlemmar.

 

Vi har en verksamhet med normalt två stora utställningar/år - våren och hösten -  med inbjudna konstnärer på  Konsthallen Sundsberg Gård.


Välkommen som medlem Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr och berättigar till deltagande i ett mycket attraktivt medlemslotteri, som dras i februari varje år. Samtidigt bidrar du till fler konstutställningar i Sunne.


Medlemmar får 5% på konstinköp på NFK´s vår och höstutställningar.

Sedan september samverkar NFK till fortsatt drift av Sundsbergs Gård tillsammans med Sundsbergs Gårds Vänner. NFK samordnar utställningar och det populära cafét med hembakat bröd kan hållas öppet.

Betala in via vårt bankgiro:

350-2945


Har du frågor om ditt medlemskap, kontakta vår kassör: Olle Edgren

olle.edgren@hotmail.com       

 

Medlemslotteri 2019


Dragningen är gjord och vinnarna underrättas.


        GRATTIS! 

Dragningslistan finns på sidan Medlemsinformation.


Vinsterna väljs och hämtas lördagen den 25 april kl.14.00

  Utställning på Sundsbergs Konsthall

18 januari- 23 februari

Angela Lind Bergström

Retrospektiv utställning

i regi av Sundsbergs Gårds vänner


4 april - 26 april 2020

Fotografi och Raku


 

 

   Jockum Klenell

    Magnus Höög

Rolf Johnson

Lina Larsson

Anneli Larsson

          Ingemar Martinsson

Nedre Fryksdals Konstförening © 2009