2019 års medlemsdragning: 

1    Kjell Hellström

2    Ylva Stiernelöf

3    Malinic Plamenco

4    Helena Ullenius

5    Maj-Lis Atterfors

6    Rolph Johnsson

7    Gudrun Kälvemark 
      Sundkvist

8    Erik Broman

9    Lennart Eriksson

10  Lisbeth Friberg

11  Birgitha Östlund

12  Hans Peterson


Utdelning och val av vinster lördagen den 25 april kl. 14.00

Vinsterna visas från onsdagen den

22 april i Stallet på Sundsbergs Gård. Kan du inte delta vid utdelning, lämn din lista i cafét.


Obs!

Vinsterna hämtas ut senast 30/9 2020, annars återgår konstverken till föreningen.

Medlemsavgift

Medlemsavgift på 150 kr berättigar till deltagande
i ett mycket attraktivt medlemslotteri, som dras i februari varje år. 


Nytt för i år är att medlemmar får 5% rabatt vid konstinköp på NFK´s vår och höstutställning.


Om Du vill bli medlem,


använd vårt bankgiro:

350-2945

 Angela Lind Bergström

Stephen Lawlor

Rolf Johnson

Björn Kresteson

Kyuhyung Cho

Corinna Stuart-Beck

Andreas Eriksson

Eva Zettervall

Anne Nilsson

Gunnar Nehls

1   Kyuhyung Cho                50 x 68          Serigrafi

2   Björn Krestesen              40 x 70          Litografi

3   Rolf Johnson                   73 x 53          Fotografi

4   Eva Zettervall                  43 x 58          Litografi

5   Andreas Eriksson            36 x 48          Etsning

6  Gunnar Nehls                   36 x 32    Koppargravyr

7   Corinna Stuart Beck         32 x32           Acryl

8  Anne Nilsson                    37 x 36          Torrnål

9  Stephen Lawlor                41 x 51          Etsning

10  Angela Lind Bergström   35 x 46          Tryck

11  Karin Broos                                            Bok

12  Lars Lerin                ”7 resor, 9 liv ”        Bok

Nedre Fryksdals Konstförening © 2009