Medlemsavgift

Medlemsavgift på 150 kr berättigar till deltagande
i konstlotteriet, som dras i februari varje år. 


Medlemmar får fortfarande 5% vid konstköp på NFK´s vår och höstutställning.


Om Du vill bli medlem,

sätt in 150 kr på vårt bankgiro: 350-2945


Notera namn, telefonnummer och mailadress.


*****

Som extra TACK för att  du har betalt din  medlemsavgift så vinner  10 medlemmar fika på  Sundsberg under Peter Nilssons utställning.

Finns ditt namn på första sidan så är det bara att säga till i kassan.  GRATTIS !!!


Vinster i årets medlemslotteri

 Vinnare i  2021 års medlemslotteri

           Eva Brunzell

              Inga-Britta Sundqvist

              Ylva Stiernelöf

              Kjetil Karsrud

              Kent Sandqvist

              Eva Sonebrink

              Maj-Lis Atterfors

              Thomas Ahlgren

              Lars Bäckvall 

              Birgitta Östlund 

              Hilmer Samuelsson 

              Pär-Erik Ronge

              Vera Stubergh

              Hans Nilsson 

              Vivi Sonnsjö

              Jonas Beausang

              Ingrid Sörlin

              Anna Torstensson

              Margareta Wallin Victorin

              Rolf Johnson

              Lynn Hoffman


           STORT GRATTIS !


Vinnarna valde sina vinster

 LÖRDAGEN DEN 30 APRIL


  Följ oss gärna på Facebook          Nedre Fryksdals Konstförening

*****