Medlemsavgift

Medlemsavgift på 150 kr berättigar till deltagande
i konstlotteriet, som dras i februari varje år. 


Medlemmar får fortfarande 5% vid konstköp på NFK´s vår och höstutställning.


Om Du vill bli medlem,

sätt in 150 kr på vårt bankgiro: 350-2945


Ungdomar under 18 år betalar 50 kr


Notera namn, telefonnummer och mailadress.


*****

  Följ oss gärna på Facebook          Nedre Fryksdals Konstförening

Vinster i 2022 års medlemslotteri

Här ser du våra vinster. !5 konstverk och 3 böcker samt ungdomsvinsten.

 Vinnare i  2022 års medlemslotteri

1: Inger Axelsson,

2: Anita Herbertsson,

3: Anna Fridlund Johansson,

4: Marianne Åhman,

5: Gunnel Lagerqvist,

6: Ingvar Jansson,

7: Gun-Marie Nilsson,

8: Tommy Bergström,

9: Margareta Sunnemar;

10: Thomas Magnusson,

11: Anna-Lena Fröse,

12: Ninni Sörlin,

13: Kerstin Stigsson,

14: Ola Sterwin,

15: Sofia Stiernelöf,

16: Emelie Salomonsson,

17; Jakob Medbo,

18: Anne-Marie Sjögren


Vinnare iungdomslotteriet blev Iris Myrehed.

*****

Vinst i vårt ungdomslotteri