Medlemsavgift

Medlemsavgift på 150 kr berättigar till deltagande
i ett mycket attraktivt medlemslotteri, som dras i februari varje år. 


Nytt för i år är att medlemmar får 5% rabatt vid konstinköp på NFK´s vår och höstutställning.


Om Du vill bli medlem,


använd vårt bankgiro:

350-2945


2019 års medlemsdragning: 

1    Kjell Hellström

2    Ylva Stiernelöf

3    Malinic Plamenco

4    Helena Ullenius

5    Maj-Lis Atterfors

6    Rolph Johnsson

7    Gudrun Kälvemark 
      Sundkvist

8    Erik Broman

9    Lennart Eriksson

10  Lisbeth Friberg

11  Birgitha Östlund

12  Hans Peterson


Utdelning och val av vinster lördagen den 25 april kl. 14.00
 

Obs!

Vinsterna hämtas ut senast 30/9 2020, annars återgår konstverken till föreningen.

 Utställningar på Sundsberg

 Mars

 Elisabeth Ruud

 April     

 Fotografi och Raku   NFK`s utställning

 Jockum Klenell

 Magnus Höög
 Ingemar Martinsson

 Anneli Larsson

 Rolf Johnson

 Lina Larsson

                      

    


Sundsbergs Konsthall och Café drivs nu av Sundsbergs Gårds Vänner


Har DU möjlighet att hjälpa till i caféet?

Prata med den som arbetar på Sundsberg.


Har DU möjlighet att hjälpa till att vakta

NFK´s utställningar? 

Ta kontakt med någon i styrelsen eller maila ordf.

carita.johansson@sunne.seNedre Fryksdals Konstförening © 2009