Sven Schützer Branzén

Nedre Fryksdals Konstförening visade i oktober 2011 en minnesutställning över Sven Schützer-Branzén

- en av föreningens grundare


Sven var född 1925 i Borgvik. Under många år var han elev till Erling Ärlingsson. Han har deltagit i en rad samlingsutställningar och haft många  separatutställningar i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland samt deltagit i Nordiska salongen i Paris. 

Sven var initiativtagare till Nedre Fryksdals Konstförening som bildades 1964. Under många år var han intendent i NFK och inspiratör till mycket intressanta och varierande utställningar.

Det var framför allt som landskapsmålare som vi lärde känna Sven och dessutom var han en mycket duktig botaniker. Detta förde till att han besökte och målade många intressanta platser i Värmland och han har i sina bilder visat landskapets rika natur och växtliv. Sven målade även flitigt under sina många resor till bland annat Norge, Frankrike och Italien.

Sven Schüzer Branzén var en mycket färgstark person och konstnär som har lämnat många spår efter sig framför allt i Fryksdalen. Vi möter hans målningar på museer och institutioner även utanför länets gränser och han har dessutom gjort en del offentliga utsmyckningar. Närmast oss finns målningar i matsalen på Fryxellska skolan och kraftstationen i Röjdåfors.

.