Föreningen bildades 1964 och har cirka 300 medlemmar.

 

Vi har en verksamhet med normalt två stora utställningar/år - våren och hösten -  med inbjudna konstnärer på  Konsthallen Sundsberg Gård.


Välkommen som medlem Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr och berättigar till deltagande i ett mycket attraktivt medlemslotteri, som dras i februari varje år. Samtidigt bidrar du till fler konstutställningar i Sunne. Sedan september samverkar NFK till fortsatt drift av Sundsbergs Gård tillsammans med Sundsbergs Gårds Vänner. NFK samordnar utställningar och det populära cafét med hembakat bröd kan hållas öppet.

Betala in via vårt bankgiro:

350-2945


Har du frågor om ditt medlemskap, kontakta vår kassör: Olle Edgren

olle.edgren@hotmail.com       

 

Medlemslotteri 2018

Klicka här för attt gå till medlemsidorna för att se vinnarna.


2019 års dragning sker i
mars och vinsterna hämtas
i samband med vårutställninngen.

 


Kommande utställningar på Sundsbergs Gård

18 januari- 23 februari

Angela Lind Bergström

Retrospektiv utställning
4 april - 26 april 2020

Fotografi och Raku


Jockum Klenell

Magnus Höög

Ingemar Martinsson

Anneli Larsson

Rolf Johnson
Lina Larsson

 

 

Nedre Fryksdals Konstförening © 2009