Styrelsen

Ordförande

Kjell Andersson

Åsvägen 14C, 686 35 Sunne

Tel. 0565 421 20, 070 278 07 20

E-post: kjell0319@gmail.com

 

Vice ordförande

Carita Johansson

Ringvägen 3, 686 33 Sunne

Tel. 0565 125 41

E-post: carita.johansson@sunne.se

 

Intendent

Kjell Hellström

Haga 26, 686 94 Rottneros

Tel 0565 600 20, 070 320 39 18

E-post: atelje.hellstrom@gmail.com

 

Sekreterare

Marion Bergsjö

Tomta gård, Bråten 16, 686 95 Västra Ämtervik

Tel: 0565 500 97, 073 816 86 95

E-post: marion.bergsjo@emafyr.se

 

Kassör

Olle Edgren

Videvägen 15, 686 31 Sunne

Tel: 070 537 42 00

E-post: olle.edgren@hotmail.com

 

 

Ledamot och ansvarig för medlemsregister

Tommy Bergström

Västmyr Hörn, 686 96 Östra Ämtervik

Tel. 0565 303 53, 070 353 57 21

E-post: tommy@imitt.nu

 

Ledamot och ansvarig för hemsidan

Katarina Gåsste

Furugatan 14, 686 31 Sunne

Tel. 073 204 12 18

E-post: mail@katarinagasste.se

 

Suppleant

Viviann Carlsson

Kisterud 14, 686 95 Västra Ämtervik

Tel. 0565 500 19, 073 055 00 19

E-post: karlsson.v@telia.com

 

Suppleant

Birgitta Hane Lazzali

Maggebysätter, 68691 Sunne

Tel. 073 44 00 636

E-post. gallerikonst@yahoo.se

 

Suppleant

Arne Olson

Kornvägen 10, 68631 Sunne

Tel: 0565 123 76, 072 231 23 76

E-post: arne.olson@live.se

 

Valberedning

sammankallande: Jörn Okan

 

 

 

 

 

Nedre Fryksdals Konstförening © 2009