kroki

Kroki (av franska croquis ’skiss’) är en skissartad teckning efter levande modell. Krokiteckning innebär oftast ett snabbare studie av kroppen, för att snabbt skissa upp de viktigaste aspekterna av en ställning eller en rörelse.

KROKI

 

I samarbete med Brobygrafiska planerar vi att arrangerar krokikvällar preliminärt torsdagar JÄMN vecka med start 5 oktober.

Kostnad/gång: 20:- för studenter och medlemmar - välkommen som medlem!

 

För mer information kontakta:

Katarina Gåsste, mail@katarinagasste.se

073 204 12 18

Nedre Fryksdals Konstförening © 2009